Zwroty | japoński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników