Zwroty | angielski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We opened this paper by noting…
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
The foregoing discussion has attempted to…
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
The hypotheses were tested with data covering…
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Yhteenvetona...
To sum up…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Yhteenvetona...
In summary, …
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Kaiken kaikkiaan
All in all…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Yleisesti ottaen
By and large…
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
…leads us to the conclusion that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
The arguments given above prove that…
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Näemme siis, että...
We can see then, that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
All of this points to the fact that…
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Understanding...can help reveal…
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Kaiken kaikkiaan
On balance…
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników