Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Entute...
Till slut...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Entute...
På det hela taget ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników