Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ni komencis ĉi paperon kun...
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La antaŭa diskuto provis...
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Por resumi…
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En resumo,...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Entute...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ĝenerale...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Ni povas vidi, ke...
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Entute...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników