Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ni komencis ĉi paperon kun...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La antaŭa diskuto provis...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Por resumi…
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En resumo,...
Zusammenfassend...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Entute...
Im Großen und Ganzen...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ĝenerale...
Insgesamt...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Ni povas vidi, ke...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All dies deutet darauf hin, dass...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Entute...
Alles in allem...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników