Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Por resumi…
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En resumo,...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Entute...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ĝenerale...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Entute...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników