Zwroty | włoski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotesen blev testet med data dækning...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Til at opsummere...
Riassumendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Summarisk,...
Concludendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Alt i alt...
Complessivamente...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I det store og hele...
In generale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...fører os til den konklusion at...
.... ci porta a concludere che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan derefter se at...
Siamo dunque portati a credere che...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alt dette peger på det faktum at...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ligevægtigt...
Tirando le somme...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników