Zwroty | japoński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników