Zwroty | rumuński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Celkem vzato...
Per ansamblu...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Celkem vzato...
În mare...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników