Zwroty | włoski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Riassumendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Concludendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Complessivamente...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
In generale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
.... ci porta a concludere che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Siamo dunque portati a credere che...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Tirando le somme...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników