Zwroty | portugalski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Este trabalho começou apontando...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
A prévia discussão buscou...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Resumindo, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Em suma, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Em síntese, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
De modo geral, ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
...nos leva à conclusão de que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Pode-se ver então que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Recapitulando, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników