Zwroty | polski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Podsumowując, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
W sumie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
Ogólnie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników