Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Samengevat ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Samenvattend ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Al met al ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
Over het geheel ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników