Zwroty | grecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Εν περιλήψει,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Εν ολίγοις,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Εν συντομία,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
Σε γενικές γραμμές,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Συνοπτικά...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników