Zwroty | fiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Kaiken kaikkiaan
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
Yleisesti ottaen
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Näemme siis, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Kaiken kaikkiaan
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników