Zwroty | duński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Hypotesen blev testet med data dækning...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Til at opsummere...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Summarisk,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Alt i alt...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
I det store og hele...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
...fører os til den konklusion at...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Vi kan derefter se at...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
Alt dette peger på det faktum at...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Ligevægtigt...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników