Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
总之,...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
总体而言,...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
权衡一下,...
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników