Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
لتلخيص ما سبق...
En resumen,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
إجمالاً، ...
En síntesis,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
إجمالا...
En definitiva,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
En términos generales,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
نستطيع أن نرى أنّ...
Podemos evidenciar que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Todo esto apunta a...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
في نهاية الأمر...
En resumen...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników