Zwroty | turecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Kısacası ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Sonuç olarak ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Genel olarak ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników