Zwroty | rumuński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Însumând totul...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Rezumând,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Per ansamblu...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
În mare...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników