Zwroty | japoński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
結論として、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
まとめると、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
全体に目を向けると、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
全般的に見て、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
前述の議論は・・・・を証明している。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
・・・・ということが見て取れる。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
あらゆる点から見て、・・・・
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
したがって、・・・・という事実がある。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników