Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
En resumen,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
En síntesis,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
En definitiva,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
En términos generales,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
... nos lleva a la conclusión de que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Podemos evidenciar que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Todo esto apunta a...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
En resumen...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników