Zwroty | francuski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Pour résumer...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
En résumé...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Globalement...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Dans l'ensemble...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
On peut alors voir que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
En définitive...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników