Zwroty | esperancki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Ni komencis ĉi paperon kun...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
La antaŭa diskuto provis...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Por resumi…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
En resumo,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Entute...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
Ĝenerale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Ni povas vidi, ke...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Entute...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników