Zwroty | duński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
Til at opsummere...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
Summarisk,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
Alt i alt...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
I det store og hele...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
Ligevægtigt...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników