Zwroty | arabski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We opened this paper by noting…
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
The foregoing discussion has attempted to…
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
The hypotheses were tested with data covering…
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
To sum up…
لتلخيص ما سبق...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
In summary, …
إجمالاً، ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
All in all…
إجمالا...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
By and large…
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
…leads us to the conclusion that…
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
The arguments given above prove that…
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
We can see then, that…
نستطيع أن نرى أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All of this points to the fact that…
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Understanding...can help reveal…
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
On balance…
في نهاية الأمر...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Our study serves as a window to an understanding of the process…
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników