Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem