Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Ezen belül a kép tartalmaz ...
De afbeelding bevat ...
Używane przy opisie rysunków
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... geeft ... weer.
Używany jako tekst pod wykresem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... toont ...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... onderzoekt ...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... beschrijft ...
Używany jako tekst pod wykresem