Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Dentro de la figura se encuentra...
Używane przy opisie rysunków
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forma del gráfico demuestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... representa...
Używany jako tekst pod wykresem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... muestra...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
El diagrama... analiza...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
El diagrama... representa...
Używany jako tekst pod wykresem