Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Ezen belül a kép tartalmaz ...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem