Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
Używany jako tekst pod wykresem