Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Używany jako tekst pod wykresem