Zwroty | japoński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Używany jako tekst pod wykresem