Zwroty | hindi - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
इस चित्र में दिखाई देता है...
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Używany jako tekst pod wykresem