Zwroty | fiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Tässä kuvassa näkyy...
Używane przy opisie rysunków
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavio ... edustaa...
Używany jako tekst pod wykresem
... figürü ...'i gösteriyor.
Kuva ... näyttää...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavio ... tarkastelee...
Używany jako tekst pod wykresem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavio ... esittää...
Używany jako tekst pod wykresem