Zwroty | turecki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Używane przy opisie rysunków
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Używany jako tekst pod wykresem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'i gösteriyor.
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Używany jako tekst pod wykresem