Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
A figura contém...
Używane przy opisie rysunków
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
A forma do diagrama demonstra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figura...representando...
Używany jako tekst pod wykresem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figura...mostrando...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagrama...examinando...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagrama...representando...
Używany jako tekst pod wykresem