Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem