Zwroty | polski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bilden visar ...
Rysunek zawiera...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Formen på diagrammet visar på att ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Rysunek... przedstawia...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur ... visar ...
Rysunek... pokazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... undersöker ...
Diagram...bada...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... skildrar ...
Diagram... zobrazowuje...
Używany jako tekst pod wykresem