Zwroty | japoński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Używany jako tekst pod wykresem
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Używany jako tekst pod wykresem