Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bilden visar ...
Dentro de la figura se encuentra...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Formen på diagrammet visar på att ...
La forma del gráfico demuestra que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur ... respresenterar ...
La figura... representa...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur ... visar ...
La figura... muestra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... undersöker ...
El diagrama... analiza...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... skildrar ...
El diagrama... representa...
Używany jako tekst pod wykresem