Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Bilden visar ...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Figur ... visar ...
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem