Zwroty | włoski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Używane przy opisie rysunków
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Używany jako tekst pod wykresem