Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Używane przy opisie rysunków
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figura...reprezintă...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Figura...arătând...
... обозначает
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Używany jako tekst pod wykresem