Zwroty | chiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Această imagine conţine...
图片中包含...
Używane przy opisie rysunków
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Używany jako tekst pod wykresem
Figura...arătând...
数字...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Używany jako tekst pod wykresem