Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Графики изображают прямую на уровне...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
На рисунке мы можем увидеть...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Używane przy opisie rysunków
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Форма графика показывает, что...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Таким образом график может быть использован для предсказания...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... рассматривает...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... изображает...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Używany jako tekst pod wykresem