Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Графики изображают прямую на уровне...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
На рисунке мы можем увидеть...
De afbeelding bevat ...
Używane przy opisie rysunków
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Форма графика показывает, что...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Таким образом график может быть использован для предсказания...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

... обозначает
Afbeelding ... geeft ... weer.
Używany jako tekst pod wykresem
... обозначает
Afbeelding ... toont ...
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... onderzoekt ...
Używany jako tekst pod wykresem
Диаграмма... изображает...
Diagram ... beschrijft ...
Używany jako tekst pod wykresem