Zwroty | tajski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Używany jako tekst pod wykresem