Zwroty | hindi - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
यह आकार ...दिखाता है.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
यह आकार ...दिखाता है.
Używany jako tekst pod wykresem