Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Rysunek zawiera...
La bildo montras...
Używane przy opisie rysunków
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Z kształtu wykresu wynika, że...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figuro... reprezente...
Używany jako tekst pod wykresem
Rysunek... pokazuje...
Figuro... montrante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram...bada...
Diagramo... ekzamenante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram... zobrazowuje...
Diagramo... prezente...
Używany jako tekst pod wykresem